Keverékképző alrendszer
Tulajdonképpen a készlet alrendszer speciálisan kibővített változata. A különböző alapanyagokból, rezsi költségekből egységárelemzéssel un. "keverékek" állíthatók elő. Ilyenek pl.: a különböző betonok, sütőipari, cukrászipari, építőipari termékék, stb. A megfelelő mennyiséget összeállítja, elemzi, a raktári nyilvántartásból kivezeti az alapanyagokat és bevételezi a készterméket, félkészterméket. Automatikusan generálja a szükséges bizonylatokat. Az alrendszer szolgáltatja mindazokat a listákat, mint készlet alrendszer. Igen jelentős segítséget nyújt azokon a területeken, ahol termékeket kell előállítani.