Általános nyilvántartó alrendszer
Az alrendszer ahogy a nevében van egy időben többfajta szolgáltatás nyilvántartására, könyvelésére számlázására alkalmas. Ennek megfelelően, pl.: lakbér, vízdíj, bérlemények, szemétszállítás antennadíj stb. Egy ügyfél alapvető azonosítója a kódja vagy a neve, ami egy sorszám gyakorlatilag. Egy ügyfélnek minimálisan egy, de több szerződése is lehet. Az ügyfél adatok tartalmazzák annak a nevét, lakóhelyiségét, házszámát, utcanév, körzet, fizetési mód, OTP
átutalási számlaszámát (ha van!). A szerződése tartalmazza, hogy mi a szolgáltatás fajtája, annak típusa, pontos címe, a szállítások gyakorisága (hetente 1, 2, 3, stb.), a mérőóraállása, a lakóhelyiségek lakásegységek, edényzetek száma. A kivetés alapja számla vagy nyugta. A kivetés időszakra vonatkozik, pl. 1 év, félév, 1 hónap, hetente, stb. Az alrendszer a kivetés (számlázás) során megjegyzi, hogy melyik ügyfélnek melyik szerződése alapján meddig lett előírva a szolg. díj. Automatikusan ÁFA -s számlát készít az ügyfeleknek. Ezzel szemben történik a befizetés. Késedelmes befizetés esetén késedelmi kamatot, számit fel az alrendszer. A fizetésre felszólítást is lehet készíteni. Az OTP átutalási számlaszámmal rendelkezőknek automatikusan lehet a befizetésüket eszközölni. Az alrendszer a csekkel fizetőknek kitölti azt, az esetleges hibák elkerülése végett. Ennek érdekében 1994 -ben a csekkel fizetőknél vonalkódos megoldást is bevezettünk. Az ar. kitölti a csekket névreszólóan pontosan feltüntetve az azonosító kódját, nevét, címét és a fizetendő összeget hagyományos módon is, valamint az azonosító kódját és a fizetendő összeget vonalkóddal is. A vonalkódos megoldásnál a befizetések könyvelésekor a kódot leolvasatva kizárható a téves adatrögzítés. Amennyiben a vonalkódot nem tudja azonosítani a leolvasó, akkor kézzel lehetőség van az adatok begépelésére.
Az alrendszer részletes leírásának letöltése pdf formátumban (918KB).